Kirjaudu

 

22.2.2019

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSET PERUSTAVAT YHTEISEN PELASTUSJOUKKUEEN (Arctic Rescue Team)

Neljä Pohjois-Suomen pelastuslaitosta: Jokilaaksojen, Kainuun, Lapin ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset ovat yhteisessä aiemuistiossa sopineet perustavansa yhteisen pelastusjoukkueen, josta kansainvälisissä yhteyksissä käytetään tässä vaiheessa nimeä ”Arctic Rescue Team”.

Aloittavan muodostelman kirjavahvuus on yhteensä 69 pelastusalan ammattilaista, joita voidaan hälyttää ja koota yhteen esimerkiksi merkittävissä suuronnettomuustilanteissa, pitkäkestoisissa tehtävissä tai vastaavissa, joissa yksittäisen pelastuslaitoksen voimavarat ovat äärirajoillaan. Lisäksi joukkuetta voitaisiin käyttää tarvittaessa myös koko Suomen alueella.

Pelastusjoukkueen vetovastuu on sovittu Kainuun pelastuslaitokselle. On sovittu, että kukin pelastuslaitos ylläpitää vähintään 2+3+12 vahvuista henkilöstöä, jotka ovat käytettävissä yhteiseen joukkueeseen. Siten joukkueen käytettävyyttä sekä toiminta-aikaa pystytään ennalta koulutetun henkilöstön kierrolla pidentämään pitkäkestoisissa tilanteissa useiden vuorokausien pituiseksi. Muodostelma varustetaan ja kalustetaan pelastuslaitosten omistamilla välineillä. Varustusta ja kalustoa kehitetään myöhemmin tarvittavilla hankinnoilla paremmin yhteistoimintaan sopivaksi. Jokainen pelastuslaitos vastaa oman henkilöstön ja hankintojen kustannuksista. Myös erilaisen erityiskaluston yhteishankinnat voivat tulla kyseeseen.

Pelastusjoukkueesta pyritään kehittämään myös ns. EU:n pelastuspalvelumekanismin metsäpalomoduulin vaatimusten ehdot täyttävä joukkue, jota voidaan käyttää myös EU:n kansainvälisissä vastaavissa tehtävissä. Tämä edellyttää EU:n erillisrahoitusta ja jokainen pelastuslaitos sitoutuu kustantamaan ns. omarahoitusosuuden kansainvälisen toiminnan edellyttämissä hankinnoissa. Muut erikoistumistehtävät pelastuslaitoksittain määritetään tarkemmin. Joukkuetta voidaan käyttää myös Barents-sopimuksen mukaisissa pelastustehtävissä.

Muodostelman rekrytoinnit on jo tehty ja kouluttaminen sekä yhteiset harjoitukset käynnistyvät erillisen harjoitussuunnitelman mukaisesti. Yhtenä kuluvan vuoden isoimpana harjoituksena tällä muodostelmalla tulee olemaan syksyllä Ruotsin Kiirunassa järjestettävä Barents-sopimuksen mukainen harjoitus.

Lisätietoja antavat pelastuslaitoksittain:

  • Jokilaaksojen pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, 044 429 6001
  • Kainuun pelastuslaitos, pelastusjohtaja Anssi Parviainen, 044 710 0151
  • Lapin pelastuslaitos, vs.pelastusjohtaja Harri Paldanius, 040 765 4967
  • Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, vs. pelastusjohtaja Mika Haverinen, 044 703 8600

29.8.2018

Nuohousta koskeva lainsäädäntö uudistuu

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Muutokset koskevat pääosin nuohouspalvelujen järjestämisen sääntelyä eli käytännössä muutokset tarkoittavat vallitsevan piirinuohousjärjestelmän loppumista. Pelastuslain muutoksen yhteydessä kumotaan SM:n nuohousasetus (539/2005). Jatkossa kaikki nuohousta koskevat säännökset löytyvät pelastuslaista.

Muutoksessa nuohouspalvelujen tarjoaminen ns. vapautuu. Nuohoaminen ei sinällään ”vapaudu”, koska kiinteistöillä säilyy nykyinen velvoite huolehtia tulisijansa ja horminsa nuohouksesta, nuohousvälit säilyvät nykyisinä ja nuohoustyön voi jatkossakin tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Piirinuohoussopimukset, jotka ovat vielä voimassa 1.1.2019, irtisanoutuvat lain voimaantullessa mutta ovat voimassa siirtymäajan loppuun eli 30.6.2019 asti.

Lakimuutosten voimaantuloon liittyvä kuuden kuukauden siirtymäaika tarkoittaa käytännössä sitä, että piirinuohoojilla on edelleen yksinoikeus nuohouspalvelujen tuottamiseen nuohouspiirissään pelastuslaitoksen päättämällä hinnalla. Samalla tämä tarkoittaa sitä, etteivät piirinuohousalueella asiakkaat voi vielä vapaasti tilata nuohouspalvelua muulta palveluntuottajalta eli valita nuohoojaa.

Kainuun pelastuslaitoksen alueella siirtymäaika käytetään. Eli Kainuun alueella (mukaan lukien Vaala) piirinuohousjärjestelmä on voimassa 30.6.2019 saakka.

 

 

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up