Kirjaudu

 25.6.2019

Omistajan nuohousvelvoite säilyy muutoksen jälkeenkin –Kainuussa nuohousjärjestelyt muuttuvat 1.7.2019

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Jatkossa kaikki nuohousta koskevat säännökset löytyvät pelastuslaista, jonka muutoksessa pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat Kainuun pelastuslaitoksen alueella siirtymäajan loputtua 30.6.2019. Tämän jälkeen Kainuun pelastuslaitoksen alueella siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Uudistuksen myötä myös piirinuohoussopimuksen mukainen hinnasto poistuu ja kukin nuohouspalveluja tarjoava määrittelee omat hinnastonsa. Nuohouksen järjestämisen siirryttyä kiinteistön omistajan vastuulle Kainuun pelastuslaitos ei vastaa nuohouspalveluista. Nuohouksen hinta on siis syytä sopia nuohoojan kanssa nuohousta tilatessa. Mahdollisissa kiista-asioissa asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä kuluttaja-asiamieheen.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisellään.

Nuohouksen määrävälit ovat edelleen seuraavat:

  • Vakituiseen asumiseen käytettävät tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään vuoden välein,
  • Vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttäjän on otettava huomioon tulisijan ja savuhormin käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine, jolloin nuohous voi olla aiheellista suorittaa tiheämmin. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Alueellisen piirinuohouksen loputtua nuohooja ei enää automaattisesti ilmoita tulostaan, vaan kiinteistön omistajan tulee itse huolehtia nuohouksen tilaamisesta. Koulutetut ammattilaiset saattavat jakaa mainoksia toimialueellaan tai heitä voi etsiä verkosta.

Nuohoojan tehtäviin kuuluu varsinaisen nuohoustyön lisäksi tulisijojen ja hormien kunnon tarkastus. Nuohoojan velvollisuuksiin kuuluu edelleen ilmoitus pelastusviranomaiselle havaituista vioista ja puutteista, näitä voivat olla esimerkiksi vioittunut tulisija tai savuhormi sekä nuohoojan työturvallisuuteen vaikuttavat puutteelliset kattoturvatuotteet.

Kainuussa on paljon harvaan asuttua aluetta, jolloin yksittäiseen rakennukseen saattaa tulevaisuudessa olla vaikeuksia saada nuohoojaa. Harvaan asutuilla alueilla asukkaiden voi olla aiheellista kilpailuttaa nuohouspalvelu kerralla jopa koko kylän, vähintään naapuruston rakennuksista. Tällöin saadaan nuohoojalle useampi rakennus samalle seudulle, mikä palvelee sekä asiakkaita, että nuohoojaa.

Taloyhtiöissä on tärkeää katsoa kunnossapitovastuuta sekä yhtiöjärjestystä. Isännöitsijä voi edelleen hoitaa nuohouksen tilaamisen, jos kaikki rakennuksen tulisijat ja savuhormit ovat taloyhtiön vastuulla. Jos osakkaat ovat itsenäisesti asentaneet omia tulisijoja ja savuhormeja, ne ovat tyypillisesti osakkaiden vastuulla. Taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin on osaltaan huolehdittava, että taloyhtiössä tiedotetaan nuohoukseen liittyvistä vastuista ja muutoksista riittävästi.

Lisätietoja: johtava palotarkastaja Pekka Heikkinen 0400128251, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., riskienhallintapäällikkö Janne Heikkinen, 0447502233, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

22.2.2019

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSET PERUSTAVAT YHTEISEN PELASTUSJOUKKUEEN (Arctic Rescue Team)

Neljä Pohjois-Suomen pelastuslaitosta: Jokilaaksojen, Kainuun, Lapin ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset ovat yhteisessä aiemuistiossa sopineet perustavansa yhteisen pelastusjoukkueen, josta kansainvälisissä yhteyksissä käytetään tässä vaiheessa nimeä ”Arctic Rescue Team”.

Aloittavan muodostelman kirjavahvuus on yhteensä 69 pelastusalan ammattilaista, joita voidaan hälyttää ja koota yhteen esimerkiksi merkittävissä suuronnettomuustilanteissa, pitkäkestoisissa tehtävissä tai vastaavissa, joissa yksittäisen pelastuslaitoksen voimavarat ovat äärirajoillaan. Lisäksi joukkuetta voitaisiin käyttää tarvittaessa myös koko Suomen alueella.

Pelastusjoukkueen vetovastuu on sovittu Kainuun pelastuslaitokselle. On sovittu, että kukin pelastuslaitos ylläpitää vähintään 2+3+12 vahvuista henkilöstöä, jotka ovat käytettävissä yhteiseen joukkueeseen. Siten joukkueen käytettävyyttä sekä toiminta-aikaa pystytään ennalta koulutetun henkilöstön kierrolla pidentämään pitkäkestoisissa tilanteissa useiden vuorokausien pituiseksi. Muodostelma varustetaan ja kalustetaan pelastuslaitosten omistamilla välineillä. Varustusta ja kalustoa kehitetään myöhemmin tarvittavilla hankinnoilla paremmin yhteistoimintaan sopivaksi. Jokainen pelastuslaitos vastaa oman henkilöstön ja hankintojen kustannuksista. Myös erilaisen erityiskaluston yhteishankinnat voivat tulla kyseeseen.

Pelastusjoukkueesta pyritään kehittämään myös ns. EU:n pelastuspalvelumekanismin metsäpalomoduulin vaatimusten ehdot täyttävä joukkue, jota voidaan käyttää myös EU:n kansainvälisissä vastaavissa tehtävissä. Tämä edellyttää EU:n erillisrahoitusta ja jokainen pelastuslaitos sitoutuu kustantamaan ns. omarahoitusosuuden kansainvälisen toiminnan edellyttämissä hankinnoissa. Muut erikoistumistehtävät pelastuslaitoksittain määritetään tarkemmin. Joukkuetta voidaan käyttää myös Barents-sopimuksen mukaisissa pelastustehtävissä.

Muodostelman rekrytoinnit on jo tehty ja kouluttaminen sekä yhteiset harjoitukset käynnistyvät erillisen harjoitussuunnitelman mukaisesti. Yhtenä kuluvan vuoden isoimpana harjoituksena tällä muodostelmalla tulee olemaan syksyllä Ruotsin Kiirunassa järjestettävä Barents-sopimuksen mukainen harjoitus.

Lisätietoja antavat pelastuslaitoksittain:

  • Jokilaaksojen pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, 044 429 6001
  • Kainuun pelastuslaitos, pelastusjohtaja Anssi Parviainen, 044 710 0151
  • Lapin pelastuslaitos, vs.pelastusjohtaja Harri Paldanius, 040 765 4967
  • Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, vs. pelastusjohtaja Mika Haverinen, 044 703 8600

 

 

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up