Kirjaudu
Loading…

KEMIKAALIVALVONTA

Terveydelle vaarallisten, ympäristölle vaarallisten, sekä palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen. laajamittaisen kemikaalin varastoinnin- ja käytön valvonta kuuluu Turvatekniikan keskukselle.

Vähäisen toiminnan harjoittajista osa on ilmoitusvelvollisia ja osan ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Molempien on kuitenkin täytettävä yleiset turvallisuusvaatimukset. Kemikaalimäärille on asetettu ilmoitusrajat. Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien määrän ja vaaraominaisuuksien perusteella. Ilmoitus liitteineen osoitetaan pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen johdosta tehdään päätös ja tarvittavat tarkastuskäynnit. Vähäisestä kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä toimitetaan tieto myös kunnan rakennus- ja ympäristönvalvontaan sekä Turvatekniikan keskukselle, joka ylläpitää valtakunnallista kemikaalirekisteriä.

Kemikaalisäädöksissä on annettu rajoituksia kemikaalien säilytykselle tietyissä tiloissa.

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up