Kirjaudu
Loading…

NUOHOUS

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Jatkossa kaikki nuohousta koskevat säännökset löytyvät pelastuslaista, jonka muutoksessa pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat Kainuun pelastuslaitoksen alueella siirtymäajan loputtua 30.6.2019. Tämän jälkeen Kainuun pelastuslaitoksen alueella siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Uudistuksen myötä myös piirinuohoussopimuksen mukainen hinnasto poistuu ja kukin nuohouspalveluja tarjoava määrittelee omat hinnastonsa. Nuohouksen järjestämisen siirryttyä kiinteistön omistajan vastuulle Kainuun pelastuslaitos ei vastaa nuohouspalveluista. Nuohouksen hinta on siis syytä sopia nuohoojan kanssa nuohousta tilatessa. Mahdollisissa kiista-asioissa asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä kuluttaja-asiamieheen.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisellään.

Nuohouksen määrävälit ovat edelleen seuraavat:

  • Vakituiseen asumiseen käytettävät tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään vuoden välein,
  • vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttäjän on otettava huomioon tulisijan ja savuhormin käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine, jolloin nuohous voi olla aiheellista suorittaa tiheämmin. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Alueellisen piirinuohouksen loputtua nuohooja ei enää automaattisesti ilmoita tulostaan, vaan kiinteistön omistajan tulee itse huolehtia nuohouksen tilaamisesta. Koulutetut ammattilaiset saattavat jakaa mainoksia toimialueellaan tai heitä voi etsiä verkosta.

Nuohoojan tehtäviin kuuluu varsinaisen nuohoustyön lisäksi tulisijojen ja hormien kunnon tarkastus. Nuohoojan velvollisuuksiin kuuluu edelleen ilmoitus pelastusviranomaiselle havaituista vioista ja puutteista, näitä voivat olla esimerkiksi vioittunut tulisija tai savuhormi sekä nuohoojan työturvallisuuteen vaikuttavat puutteelliset kattoturvatuotteet.

Kainuussa on paljon harvaan asuttua aluetta, jolloin yksittäiseen rakennukseen saattaa tulevaisuudessa olla vaikeuksia saada nuohoojaa. Harvaan asutuilla alueilla asukkaiden voi olla aiheellista kilpailuttaa nuohouspalvelu kerralla jopa koko kylän, vähintään naapuruston rakennuksista. Tällöin saadaan nuohoojalle useampi rakennus samalle seudulle, mikä palvelee sekä asiakkaita, että nuohoojaa.

Taloyhtiöissä on tärkeää katsoa kunnossapitovastuuta sekä yhtiöjärjestystä. Isännöitsijä voi edelleen hoitaa nuohouksen tilaamisen, jos kaikki rakennuksen tulisijat ja savuhormit ovat taloyhtiön vastuulla. Jos osakkaat ovat itsenäisesti asentaneet omia tulisijoja ja savuhormeja, ne ovat tyypillisesti osakkaiden vastuulla. Taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin on osaltaan huolehdittava, että taloyhtiössä tiedotetaan nuohoukseen liittyvistä vastuista ja muutoksista riittävästi.

 

 

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up