Kirjaudu
Loading…

Omavalvonta

b omatarkatuslomake

 

Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä (Pelastuslaki 379/2011 78 §). Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaiset omavalvontatarkastukset, jotka kiinteistön omistaja tai haltija tekee pelastusviranomaisen kehotuksesta.

Aiemmin asuinrakennukset ja niihin verrattaviin kohteisiin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein.  Kaikissa kiinteistöissä ei ole tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin pyritään lisäämään myös muilla keinoilla.

Asukas itse arvioi ja kehittää turvallisuuttaan paloturvallisuusoppaan ja omatarkastuslomakkeen avulla. Niihin kohteisiin joista ei saada palautettua omatarkastuslomaketta, suoritetaan yhteydenotto ja palotarkastus. Omatarkastuslomaketta käytetään myös mahdollisesti tehtävän palotarkastuksen lähtötietona. Lisäksi palautettujen omavalvontalomakkeiden perusteella tehdään satunnaisotantana yleinen palotarkastus 10 % vuorossa olevista omavalvontakohteista.

Omavalvontaa varten on tehty ”Pientalon paloturvallisuusopas”, jonka sisältöön viitataan omatarkastuslomakkeessa. Paloturvallisuusopas on tehty neuvojen antamiseksi asumisen turvallisuuteen sekä antaa opastusta omatarkastuslomakkeen täyttämistä varten.


Tutustu pientalon paloturvallisuusoppaaseen TÄSTÄ.

 

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up