Kirjaudu
Loading…

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastuslaitos ja toiminta-alueen kaupungit ja kunnat varautuvat huolehtimaan asukkaidensa turvallisuudesta sekä normaali- että poikkeusoloissa.

 • Kainuun pelastuslaitoksen ennalta ehkäisevään toimintaan kuuluu:
 • • valistaa ja neuvoa kaikissa pelastustoimen alaan liittyvissä asioissa
  • suorittaa palotarkastuksia
  • toimia paloteknisinä asiantuntijoina kaavoitus- ja rakennusasioissa
  • toimia pelastustoimen asiantuntijoina väestönsuojeluasioissa
  • laatia evakuointisuunnitelmia
  • valvoa vaarallisten aineiden varastointia ja käyttöä
  • valvoa nuohoustoimintaa valvoa paloilmoittimia ja sammutuslaitteistoja
PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up