Kirjaudu
Loading…

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS

Rakenteellinen paloturvallisuus muodostaa perustan rakennuksen turvalliselle käytölle koko sen käyttöiän.

Pelastusviranomaiset valvovat rakenteellista paloturvallisuutta osallistumalla:

Kaavoitukseen
Kaavoitusvaiheessa huomioidaan pelastustoiminnan edellytykset rakennusalueella

Rakennuksen suunnitteluun
Suunnitteluvaiheessa pelastusviranomainen ohjaa ja neuvoo paloteknisissä asioissa

Rakennuslupakäsittelyyn
Rakennusluvan käsittelyvaiheessa lupaviranomainen pyytää pelastusviranomaiselta lausunnon esimerkiksi palo- ja henkilöturvallisuuteen, pelastajien mahdollisuuksiin toimia onnettomuuden sattuessa ja väestönsuojan rakentamista koskeviin asioihin.

Rakennuksen käyttöön
Käyttöönottovaiheessa tehdään laitteiden ja rakennuksen käyttöönottotarkastus.

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up