Kirjaudu
Loading…

OHJEITA OSASTOIVISTA RAKENTEISTA

Kainuun pelastuslaitoksen ja Kajaanin rakennusvalvonnan yhteistyössä on laadittu muutamia selventäviä ja ohjeellisia mallidetaljeja.

Mallikuvat on laadittu lähinnä
• Helpottamaan suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakentajia
• Selventämään kuinka mahdollisia osastoivia rakenteita voi toteuttaa.
• Mallidetaljit on tarkoitettu vapaasti käytettäväksi ja niitä saa käyttää.

Osastoivan huoneistoseinän liitos katteeseen ilman villatilkkeitä>
Osastoivan huoneistoseinän liitos katteeseen ruodevälissä eristekaistat
Huoneiston välisen paloseinän levitys avoräystäässä (=ei aluslaudoitusta)
Huoneiston välisen paloseinän levitys umpiräystäässä levyrakenteella>
Huoneiston välisen paloseinän levitys umpiräystäässä palonsuojalevyllä

HUOM! Muistakaa huomioida, että nämä on hyväksytty Kainuun pelastuslaitoksen alueella. Muilla alueilla on varmistettava hyväksyntä sen alueen pelastusviranomaiselta.

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up