Kirjaudu
Loading…

LOMAKKEET

 Pelastussuunnitelmat:

Pelastussuunnitelma tehdään yrityksen, laitoksen tai kiinteistön käyttäjien tarpeisiin. Suunnitelman tavoitteena on koostaa turvallisuuden kannalta tärkeät tiedot käyttäjien saataville ja kohentaa kohteen turvallisuustasoa. Pelastussuunnitelman suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin ( 379/2011 14.§ ja 15.§) ja pelastusasetukseen (407/2011 1.§). Pelastussuunnitelman hyväksyy kohteen turvallisuudesta vastaava henkilö ja opastusta tekoon tarvittaessa antaa paikallinen pelastusviranomainen. 

Pelastussuunnitelma laaditaan omatoimisen varautumisen toimenpiteistä ja siinä on oltava selostus:
1. Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä (onnettomuusriskienhallinta)
2. Rakennuksessa ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä (turvallisuusjohtaminen, rakenteellinen paloturvallisuus, turvallisuustekniikka)
3. Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi (turvallisuusviestintä ja – osaaminen)
4. Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä (poikkeavat tilanteet esim. tilapäinen käyttötavan muutos)

Alla on sisäministeriön ohje pelastussuunnitelman laadinnasta sekä Kainuun pelastuslaitoksen laatimia pelastussuunnitelma pohjia ja riskienarvioinnin työkalu, joita voi käyttää suunnitelman teossa. 

OHJE Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinnasta

Pienen ja keskisuuren kohteen riskienhallinnan prosessi

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelma -malli
Asuinrakennuksen pelastussuunnitelma -pohja

Yrityksen tai laitoksen pelastussuunnitelma -malli
Yrityksen tai laitoksen pelastussuunnitelma -pohja

Toimintaohjeet pelastussuunnitelman liitteeksi:

Toimintaohje hätäensiapu
Toimintaohje hätätilanteissa
Toimintaohje kaasuvaara
Toimintaohje kiinteistötekniikka
Toimintaohje kotivara
Toimintaohje automaattinen palohälytys sekä sprinkleri
Toimintaohje säteilyvaara
Toimintaohje uhkatilanteet
Toimintaohje vaaramerkki

PELASTUSINFO Kerrostalon ilmoitustaululle. Täytä lomake tietokoneella, tulosta ja kiinnitä kerrostalon ilmoitustaululle. 

Yleistötilaisuuksien materiaali:

Kainuun pelastuslaitos on päättänyt, että hyödynnetään valtakunnallisesti ns. HIKLU-alueen tuottamaa materiaalia yleisötilaisuuksien turvallisuuden ilmoituksissa ja valvonnassa. Tässä on suorat linkit materiaalin eri osiin.

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitteluun suomeksi
Pienen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja suomeksi
Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa - opas suomeksi
Ilmoituslomake ilotulituksesta  suomeksi Myönteinen tai kielteinen päätös ilotulitteiden käytöstä on maksullinen (50€)
Ilmoituslomake tuliesityksestä suomeksi
Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä suomeksi
Ensiapusuunnitelma suomeksi


Yleisötilaisuuksien turvallisuus- ja pelastussuunnitelma tulee toimittaa 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.
Pelastussuunnitelma tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postilla osoitteeseen Kainuun pelastuslaitos, Opintie 1, 87100 Kajaani.

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake:
Suunnittelijoille ym. rakennusluvan liitteeksi
Lomake


Turvallisuusviestintä:

Täytäthän oheisesta linkistä aukeavan koulutuspyyntölomakkeen huolellisesti. Sinuun otetaan yhteyttä Kainuun pelastuslaitokselta kun koulutuspyyntösi on käsitelty.

HUOMAATHAN että Kainuun pelastuslaitoksella ainoastaan Kajaanin toimipisteessä viikko-ohjelma rajoittaa koulutuksen järjestämisen koulutukseen varatuille päiville, jotka ovat jokaisen viikon  keskiviikko ja perjantai. Kajaanin toimipisteessä alkusammutuskoulutusta järjestetään lähes poikkeuksetta vain paloasemalla osoitteessa Opintie 1, 87100 Kajaani.   
Koulutuspyyntölomake

Palavat nesteet ja vaaralliset aineet:

Kemikaali-ilmoituslomake
Taulukko ilmoitusvelvollisuuden selvittämiseksi
Ohje kemikaali-ilmoituksen täyttämiseen


Ilotulitteet:

Kausiluontoinen myynti ja varastointi kts onnettumuuksien ehkäisy/ ilotulite.

Ilmoitus pelastusviranomaiselle ilotulitteiden ja vaarallisuusluokkaan 1.3 ja 1.4 kuuluvien pyroteknisten välineiden käytöstä muulloin kun joulukuun 31. päivän kello 18.00:n ja tammikuun 1. päivän kello 02.00:n välisenä aikana. Palautathan lomakkeen täytettynä viimeistään 7 (seitsemän) päivää ennen haluttua ilotulitteiden käytön ajankohtaa. Sekä myönteinen että kielteinen päätös on maksullinen (50€)
Ilmoituslomake löytyy myös yleisötilaisuuksien materiaalin yhteydestä ylempää.

Ohjeita ilotulitteiden myynnistä ja varastoinnista

Ilmoituslomakkeen ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydestä löydät tästä.

Ilotulitteiden myyjille laaditun omavalvontalomakkeen löydät tästä.

Ilotulitemyynnin vastaavan hoitajan suostumuslomakkeen löydät tästä.

Omatoimisen varautumisen itsearviointi materiaalin löydät tästä.

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up