Kirjaudu

SOPIMUSPALOKUNTALAISEKSI

Haluatko sopimuspalokuntalaiseksi?

Tervetuloa tutustumaan sopimuspalokuntatoimintaan Kainuun pelastuslaitoksessa.

Kopio2

 

Sopimuspalokuntalaiset muodostavat tärkeän osan Kainuun pelastustoimen valmiutta, sopimuspalokuntalaisia toimii kaikissa Kaipen toimipisteissä Kajaanin asemaa lukuun ottamatta.

Sopimuspalokuntalaiseksi voi liittyä kuka tahansa, nuhteettoman taustan omaava täysi-ikäinen henkilö. Sopimuspalokuntalaiset ovat työsuhteessa Kajaanin kaupunkiin, eli voidaan puhua sivutoimesta.

Sivutoimesta puhuttaessa herää ensimmäisenä tietenkin kysymys, miksi sivutoimi, eikä harrastus, kuten perinteisesti VPK toiminta on ollut.

Tässäpä muutama teema, joiden perusteella puhutaan enemmänkin sivutoimesta, kuin harrastuksesta:
toimintaan liittyessä tehdään työsopimus 
työnantajan vakuutusturva työtehtävillä 
työterveyshuolto on kiinteä osa toimintaa
- palkanmaksu aktivoituu työtehtäviltä 
työntekijän velvollisuudet työtehtävillä 
osa Kajaanin kaupungin organisaatiota
- työeläkettä kertyy työtehtävistä


Sopimuspalokuntalaiset koulutetaan valtakunnallisen koulutusjärjestelmän mukaisilla kursseilla, pääsääntöisesti Kainuun alueella. Kurssit järjestetään koulutussuunnitelman mukaisesti, peruskurssi joka kevät, savusukelluskurssi joka vuosi marras-joulukuussa. Tarkempi kuvaus kursseista löytyy Suomen pelastusalan keskusjärjestön sivuilta.

http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Pelastushenkilosto

Edellä mainittujen peruskurssien lisäksi sopimuspalokuntalaisille järjestetään myös kursseja, joilla erikoistutaan mm. seuraaviin tehtäviin:
- pelastustyö (toiminta onnettomuuksissa)
- pintapelastus
korkeallatyöskentely
ensiapu
toiminta vaarallisten aineiden onnettomuuksissa
ensivastetoiminta
öljyvahingontorjunta

Kopio3

Hälytystoimintaan mukaan päästäkseen sopimuspalokuntalaisen on suoritettava peruskurssi, eli hallittava perusperiaatteet toimimisesta pelastusryhmän jäsenenä.

Kuinka pääsen mukaan palokuntatoimintaan?
ota yhteys kotipaikkakuntasi asemavastaavaan, yhteystiedot:
http://www.kainuunpelastuslaitos.fi/yhteystiedot/toimipisteet-paloasemat
sovi tapaaminen paloasemalle, saat lisätietoa ja pystyt kysymään avoimia asioita
sovitte yhdessä ajan työhaastattelun toteuttamiseksi
sovitte yhdessä ajankohdan fobiatesteille
  * korkeanpaikan pelko
  * suljetuntilan pelko
- sovitte yhdessä ajan fyysisen kunnon testaukselle
  * penkkipunnerrus 45 kg vähintään 10 toistoa
  * istumaan nousu (vatsat) vähintään 21 toistoa
  * jalkakyykky 45 kg vähintään 10 toistoa
  * 
käsinkohonta (leuanveto) vähintään 3 toistoa
työsopimuksen allekirjoitus
työterveyshuollon alkutarkastus

Työterveyshuollon alkutarkastuksen jälkeen alkaa perehdytys omalla asemapaikalla. Perehdytyksen aikana perehtyjä kerää merkintöjä henkilökohtaiseen perehdyttämiskaavakkeeseensa, näin varmistetaan oppiminen perusasioista eteenpäin.

Perehdytyskauden aikana osallistutaan aktiivisesti aseman viikkoharjoituksiin, jolloin oman aseman henkilöstö ja toimintatavat tulevat tutuiksi. Perehdytyksen jälkeen on mahdollista ilmoittautua palokuntien peruskurssille, joka on monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus palokuntatoimintaan.

Peruskurssin suoritettuaan henkilö on hälytyskelpoinen, eli pääsee oman asemansa hälytysryhmän jäseneksi ja osallistuu asemapaikan hälytyksiin yhtenä pelastusryhmän jäsenenä.

Harjoitus- ja hälytyskokemuksen kartuttua on mahdollista hakeutua savusukelluskurssille. Savusukelluskurssilla opetellaan parityöskentelyä savusukeltajana, pelastusryhmän jäsenenä. Savusukelluskurssin huipentumana poltetaan talo, joten harjoittelu toteutetaan todenmukaisissa olosuhteissa.

Savusukelluskurssin jälkeen henkilö nimetään pelastussukeltajaksi, jolloin hänellä on oikeus siirtyä varallaolorinkiin, eli palokunnan päivystäjäksi.

Varallaolo toteutetaan vapaamuotoisena varallaolona:
virka-ajan ulkopuolella, ilta/yö ja viikonloput
miehistöpäivystäjällä aina esimies päivystyskaverina
varallaolokorvaus jokaiselta varallaolotunnilta
velvollisuus osallistua hälytyksiin ja harjoituksiin
noin viikko/kuukausi, voidaan jakaa lyhyempiin jaksoihin

Varallaolokorvaus on 40% henkilökohtaisesta korottamattomasta tuntipalkasta

Sopimushenkilöstön ammattitaitoa kehitetään edellä mainittujen kurssien lisäksi vuosittain järjestettävillä täydennyskursseilla ja viikkoharjoituksilla.

Viikkoharjoituksia järjestetään pääsääntöisesti koulujen lukukausijaon mukaisesti, joka toinen viikko, noin 10 harjoitusta lukukaudellaan. Sopimushenkilöstön vuosittainen minimiharjoitusmäärä on 40 tuntia, jolloin ammattitaidon ylläpito on varmennettu.

Sopimushenkilöstölle maksetaan henkilökohtaista tuntipalkkaa harjoituksista, kursseista, hälytyksistä ja työtehtävistä. Sopimushenkilöstöllä on virka-ajan ulkopuolella mahdollisuus käyttää paloaseman tiloja kuntoiluun tai muuhun hälytystoimintaa vaarantamattomaan toimintaan. Sopimushenkilöstöllä on myös mahdollisuus osallistua pelastuslaitoksen salivuoroihin tai muihin liikuntatapahtumiin maksutta.

Aktiivinen ja motivoitunut sopimuspalokuntalainen voi ansaita hyvät lisä-ansiot toimiessaan omalla kotipaikkakunnallaan osana pelastustoimen henkilöstöä.

Sopimushenkilöstö on toiminnassa ns. toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella.

Halutessaan sopimushenkilö voi irtisanoutua toiminnasta mikäli elämäntilanne näin vaatii. Toimintaan takaisin palaaminen onnistuu perehdytyksen kautta.

Lisätietoa toiminnasta saat oman kotikuntasi paloasemalta.

TERVETULOA!

Kopio1

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up