Kirjaudu
Loading…

Toimintaohjeita onnettomuustilanteessa

Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla

Pelasta
• Pelasta loukkaantuneet välittömästä hengenvaarasta
• Vedä potilasta maata pitkin vaatteista
• Älä liikuttele potilaita turhaan

Estä lisäonnettomuudet
• Varoita muuta liikennettä, hätävilkut, varoituskolmiot
• Pysäytä onnettomuusajoneuvojen moottorit
• Huolehdi että auttajat ja autettavat pysyvät tien sivussa
• Varo laukeamattomia turvalaitteita

Tee hätäilmoitus
soita numeroon 112

Rauhoita potilaita ja anna vammojen mukaista ensiapua
Avaa tajuttoman potilaan hengitystiet
• Tyrehdytä runsas verenvuoto
• Tajuton potilas kylkiasentoon

Opasta
• Opasta auttajat onnettomuuspaikalle

Toiminta tulipalon sattuessa

Pelasta
Pelasta välittömässä vaarassa olevat

Sammuta
• Yritä sammuttamista, kun palo on vielä hallittavissa
• Vältä savun hengittämistä
• Pysy matalana. Savu tainnuttaa nopeasti
• Älä sammuta vedellä rasvapaloa

Rajoita
• Rajoita paloa, jos alkusammutus ei onnistunut
• Suljepalotilan ikkunat ja muihin tiloihin johtavat ovet
• Kerrostalossa sulje porrashuoneeseen johtavat ovet. Älä vaaranna henkeäsi

Hälytä 112
• Tee hätäilmoitus turvallisesta paikasta, palotilan ulkopuolelta

Opasta
• Opasta hälytetty apu paikalle

Lähes jokainen tulipalo on sammutettavissa heti palon sytyttyä. Hanki kotiisi alkusammutusvälineet ja opettele alkusammutus taitoja.

Vaaralliset aineet
Kemikaalien vaarallisuus riippuu pääasiassa niiden vaarallisista ominaisuuksista, määrästä ja laadusta. Onnettomuus voi olla paikallinen tai hyvinkin laaja.

Väestöä uhkaavasta vaarallisten aineiden onnettomuudesta varoitetaan antamalla yleinen vaaramerkki. Jos kuulet vaaramerkin, suojaudu. Kehota muitakin suojautumaan ja huolehdi, että läheisyydessäsi olevat henkilöt, jotka eivät kykene itse suojautumaan pääsevät suojaan.

Yleinen vaaramerkki
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni. Äänimerkin nousevan ja laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleiseen vaaramerkkiin kuuluu aina viranomaisten antama hätätiedote. Tiedotteessa kerrotaan vaaramerkin antamisen syy sekä annettaan tilanteen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuultuasi yleisen vaaramerkin
• Suojaudu sisätiloihin
• Sulje ovet, ikkunat, tuuletusluukut ja pysäytä ilmastointi/ilmanvaihto
• Avaa radio, odota ohjeita ja toimi niiden mukaisesti
• Pysy sisällä. Mene ulos vain jos se on välttämätöntä esimerkiksi ihmishengen pelastamiseksi
• Vältä puhelimen käyttöä
• Jos tunnet kaasun haju, hengitä kostutetun vaatteen läpi. Pyri ylempiin kerroksiin. Jos olosuhteet käyvät vaarallisen kemikaalin vuoksi sietämättömäksi, soita hätäkeskukseen ja ilmoita tilanteestasi
• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta – voit joutua matkalla vaaraan. Viranomaiset antavat lisäohjeita, myös tiedon alueen tyhjentämisestä, radiossa tai kaiutinauton kuulutuksissa
• Jos et pääse sisätiloihin ja tunnet kaasun hajua, poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri korkeampaan maastoon kohtaan.

Kun kuulet yleisen vaaramerkin, älä soita hätänumeroon 112, vaan toimi näiden ohjeiden mukaan

Väestöhälyttimien kokeilumerkki
Kokeilumerkki on yhden minuutin mittainen yhtäjaksoinen ääni. Kainuun alueella kokeilu on jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai, puolen päivän aikaan

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up